Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapiei s een (psycho)therapie waarbij hypnose als hulpmiddel wordt ingezet. Dat is een simpele uitleg, en bij nader inzien zijn er meer woorden nodig om deze werkwijze te omschrijven. Het blijkt uit de vraag “wat is hypnotherapie” die vaak wordt gesteld dat er veel onduidelijkheid en ook nieuwsgierigheid bestaat over deze behandelvorm. Soms bestaat er zelfs onzekerheid en angst over hypnose, en worden voorbeelden aangehaald van rare of griezelige toestanden. Dan gaat het er vooral om iets geks mee te maken in een show waar iedereen om kan lachen.
Maar wat is hypnotherapie nu eigenlijk? Klinische hypnose heeft niets te maken met toneelhypnose. En de inzet van hypnose heeft uitsluitend een therapeutisch doel. De hypnotherapeut werkt met verbeelding en zelfsuggestie in een rustige, kalme toestand, met het accent op reflectie en communicatie.

Plan direct een intakegesprek!

Hoe werkt hypnotherapie?

Het doel van hypnotherapie is om onder hypnose je onderbewustzijn te beïnvloeden. Je onderbewustzijn controleert immers 90-95% van je acties, emoties en handelingen. Een irrationele angst voor spinnen bijvoorbeeld. Dat is het gevolg van verkeerde denkpatronen die diep in ons onderbewustzijn geworteld zitten. Dit geldt ook voor andere slechte gewoonten. Bijvoorbeeld te veel eten als je je niet lekker zit. Of een traumatische gebeurtenis in je leven herinneren waardoor je je erg ‘depressief’ voelt. 

Onder hypnose heb je gemakkelijk toegang tot je onderbewustzijn. Een hypnotherapeut kan onder hypnose je verkeerde gedachten en negatieve denkpatronen direct beïnvloeden en veranderen. Dit is te vergelijken met het “herprogrammeren” van een computer. Slechte “software”-onderdelen worden als het ware vervangen door nieuwe en betere “programma’s”. Zo leert je onderbewustzijn dat bijvoorbeeld spinnen niet gevaarlijk zijn en dat je niet te veel moet eten om je mentale gezondheid te verbeteren. Cliënten gedragen zich anders na succesvolle hypnotherapie. Dit komt omdat het onbewuste “programma” wordt aangepast en verbeterd. Zo lossen cliënten fobieën op, eten mensen met overgewicht beduidend minder en herstellen depressieve mensen mentaal. 

De toepassing van trance

Iedereen gaat elke dag door een trance-achtige staat van onderdompeling. Hypnotherapie wekt een trance op met een specifiek doel. Hypnotherapie is geen doel op zich. Het doel is de gegeven therapeutische begeleiding.
Een hypnotherapeut kan tijdens de behandeling kiezen uit een breed scala aan behandelingen. Welke te kiezen, hangt af van de doelen van de therapie en het probleem/de wens van de cliënt om hulp te zoeken. Ontdekkingstechnieken, traumamanagement, directe benaderingen van angst, gedragstherapie en alle soorten veranderingstechnieken komen aan bod. Deze benadering, waarbij verschillende stijlen, ideeën en technieken samensmelten tot iets nieuws, wordt ook wel eclectisch genoemd. 

Lichamelijke, psychische en emotionele klachten

Hypnotherapie Amsterdam kan worden ingezet bij zowel lichamelijke, psychische als emotionele klachten met als doel deze te verminderen of op te lossen. Maar ook bij verbeteren en versterken van prestaties, van gevoelens of ervaring van het ‘zelf’. De symbolische processen, herinneringen en gevoelens helpen de cliënt zijn probleem of conflict te begrijpen en op te lossen. Werkvormen als visualiseren en imagineren (innerlijke verbeelding) kunnen heel positief en prettig worden ervaren. Belangrijk onderdeel van deze therapie is het versterken van positieve gevoelens, contact herstellen met de eigen innerlijke kracht en opnieuw leren genieten.
Onze beleving en gedrag wordt door onbewuste drijfveren beïnvloed, door wat in het onbewuste is opgeslagen. Soms zijn ervaringen niet goed opgeslagen en zijn er storende conditioneringen ontstaan. Dit kan leiden tot onbegrepen reacties, beperkende conclusies, angst, rouw, verdriet, en gedragsproblemen.

Wat maakt hypnotherapie effectief

De trance zelf wordt beschreven als een toestand van een verhoogd niveau van bewustzijn, van een naar binnen gerichte, verhoogde concentratie en een toegenomen openheid voor suggestie. De hypnotherapeut communiceert rechtstreeks met het onbewuste van de cliënt. Dat is het doel van de hypnose en het taalgebruik van de therapeut schept daarbij een brug tussen het bewuste en het onbewuste.

Zo wordt het kritisch bewustzijn, het logische denksysteem, gepasseerd. Maar het observerende vermogen blijft altijd aanwezig, zelfs tijdens diepe trance. Als het nodig is kan iemand meteen terugkomen in het normale denken. Dit wordt weleens dubbelbewustzijn genoemd. Aan de ene kant is men sterk bezig met wat in de trance beleefd en ervaren wordt, aan de andere kant blijft een deel van het bewustzijn zich bewust van het hier en nu. Dit betekent dat iemand niet gedwongen kan worden om iets te zeggen of te doen wat hij niet wil. Direct uit de hypnose komen is dan ook altijd mogelijk.

De taak van de hypnotherapeut

We zijn niet rechtstreeks in contact met de wereld om ons heen maar via een innerlijke voorstelling ervan. Een model van wat wij menen dat de wereld is, en dit model verschilt van de werkelijkheid. Sommige aspecten van ervaring worden onbewust weggelaten, vervormd, of gegeneraliseerd. De therapeut stemt zich af op de beleving van de cliënt en op de manier waarop hij zijn ervaringen organiseert. Dit afstemmen is heel belangrijk om de cliënt tot een gunstiger gebruik van zijn eigen mogelijkheden te kunnen begeleiden.

De hypnotherapeut gaat op zoek naar onbewuste drijfveren of oude gevoelens die nog niet zijn verwerkt en die bepalen hoe wij ons in het hier-en-nu voelen. De cliënt maakt via verbeelding contact met oude lading, deze wordt beschouwd, en soms in de trance opnieuw doorvoeld of doorgemaakt. Zo wordt een diepere bewustzijnslaag ervaren waarin oude emotionele en/of lichamelijke pijn verwerkt kan worden, en een andere plek kan krijgen zodat dit verandering brengt in het hier-en-nu.

Voor wie is hypno therapie geschikt

Er zijn bij hypnotherapeut-amsterdam geen speciale eigenschappen nodig om in trance te kunnen raken en deze methode is daarom voor vrijwel iedereen geschikt. In het algemeen wordt hypnose niet toegepast bij klachten als psychose, dwangstoornissen en klinische depressie.
Ook voor kinderen is de werkwijze met verbeelding heel geschikt. Door middel van verhalen, sprookjes, fantasie (imaginatie) zijn goede resultaten te bereiken.
Het is belangrijk dat de hypnotherapeut een therapeutische opleiding heeft, en is aangesloten bij een beroepsvereniging. Dat kan natuurlijk ook een arts of psycholoog zijn. Het is belangrijk dat alles wat tijdens de trance naar boven komt op een goede manier wordt afgerond. Alleen dan wordt de waarde van het beleefde ook goed bewust gemaakt, goed verankerd en meegenomen in het hier-en-nu.

Waarmee kan ik terecht bij Hypnotherapie-Amsterdam?

Met hypnotherapie worden veel klachten verminderd of verholpen. Omdat ieder mens uniek is en elke klacht of hulpvraag anders is, zou het onzorgvuldig zijn hier te stellen dat bepaalde klachten opgeheven worden met hypnotherapie.
Doordat ervaren hypnotherapeuten goede resultaten, met hun cliënten hebben bereikt met deze technieken en door wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de behandeling met hypnose kunnen wij concluderen dat veel klachten in aanmerking komen voor behandeling met hypnotherapie.
De behandeling door artsen en medisch specialisten blijft voor tal van ziektes van groot belang. Als ondersteuning hiervan biedt hypnotherapie steun, inzicht in eigen handelen en kwaliteiten, vermindering van of beter kunnen omgaan met de klachten en bij sommige klachten of problemen klachtenvrij zijn.
Hieronder een greep uit de lijst van klachten, waarvan in de praktijk is gebleken, dat deze zinvol behandeld kunnen worden met hypnotherapie en familieopstelling Amsterdam:

hoe werkt hypnotherapie
 • Afleren van ongewenst gedrag
 • Angsten, fobieën
 • Burn-out
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • epressieve gevoelens
 • Emotionele uitbarstingen
 • Inzicht krijgen in eigen mo­ge­lijkheden
 • Nervositeit en spanning
 • Pijnklachten
 • Psychosomatische klachten, bijvoorbeeld maag­- en darmklachten, PDS, hyperventileren, tinnitus
 • Seksuele problemen
 • Slaapproblemen
 • Stress
 • Trainen van vaardig­he­den
 • Traumaverwerking
 • Versterken en/of ondersteunen van een genezingsproces

Boek je eerste afspraak of een gratis Kennismakingsgesprek! 

Hypnotherapie Amsterdam online afspraak maken!
wat is hypnotherapie?