Wat is EMDR therapie?

Wat is EMDR therapie?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR therapie werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna is EMDR verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. 

Wanneer wordt EMDR gebruikt?

Een EMDR behandeling helpt je om de emotionele lading bij een heftige herinnering te verminderen. Je vergeet niet wat er is gebeurd, maar de emoties die je erbij voelt worden minder sterk. EMDR therapie wordt onder andere toegepast wanneer je een trauma hebt meegemaakt: een nare of schokkende gebeurtenis of reeks van nare gebeurtenissen. Een trauma kan behoorlijk wat klachten geven. Zo kun je last krijgen van vermijdingsgedrag, herbelevingen en paniekaanvallen.

Sommige gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden ( flashbacks  en herbelevingen) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Soms realiseer je je niet bewust dat het trauma nog steeds in je aanwezig is, dus je merkt het misschien aan de symptomen die je in het hier en nu waarneemt. We noemen dit traumasymptomen.  

Hieronder vind je een aantal traumasymptomen

 • Angst
 • Vlak, gevoelloosheid
 • nachtmerries
 • Onrust gejaagdheid
 • Hyper alert
 • Flashbacks
 • Extreem gevoelig voor geluid en licht
 • Snel gestrest
 • Moeite om gezonde relaties aan te gaan
 • Woede aanvallen
 • Piekeren
 • Bindingsangst/verlatingsangst
 • Innerlijke leegte
 • Emotioneel ontregeld
 • Pleasen
 • Verslaving en verslavend gedrag

Werkt deze vorm van therapie?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . De EMDR therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. EMDR brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt wordt na gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering.

Wat zijn de effecten van EMDR?

Door EMDR zullen langzamerhand de herinneringen aan kracht en emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Wat zijn de eventuele bijwerkingen?

Een EMDR behandeling is een intensieve behandeling waarbij je hoofd flink aan het werk wordt gezet. Het kan ervoor zorgen dat je na een EMDR sessie wat bijwerkingen ervaart, waaronder:

 • Vermoeidheid;
 • Hoofdpijn;
 • En nieuwe beelden of emoties die nu voorbij komen in je hoofd. 

Doorgaans houden de klachten niet langer dan drie dagen aan.

Gaat deze therapie jou verder helpen?

Wil jij weten of EMDR jou kan helpen bij jouw klachten? Of wil je jouw vragen voorleggen? Plan dan een gratis adviesgesprek met mij in!

Plan direct een intakegesprek!